Privatumo politika

Ši privatumo politika (“Politika”) aprašo, kaip svetainės operatorius (“Svetainės operatorius”, “mes” ar “mūsų”) renka, saugo ir naudoja asmens duomenis (“Asmens duomenys”), kuriuos Jūs (“Vartotojas”, „asmuo”, “jūs” arba “jūsų”) galite pateikti mums per svetainę ekosoma.eu ir bet kokias mūsų paslaugas ar produktus (bendrai vadinsime “Svetainė” ar “Paslaugos”). Taip pat aprašoma Jūsų pasirinkimų galimybė dėl mūsų naudojamos Jūsų Asmeninės informacijos ir kaip galite pasiekti bei atnaujinti šią informaciją. Ši Politika netaikoma įmonių, kurių mes nevaldome ir nekontroliuojame, arba asmenims, kurių nesame įdarbinę ir nevaldome, veiklai.Automatinis informacijos rinkimas

Kai apsilankote Svetainėje, mūsų serveriai automatiškai registruoja informaciją, kurią siunčia Jūsų naršyklė. Šie duomenys gali apimti informaciją, tokią kaip Jūsų prietaiso IP adresas, naršyklės tipas ir versija, operacinės sistemos tipas ir versija, kalbos nustatymai ar svetainė, kurią lankėte prieš atėjus į mūsų svetainę, mūsų svetainės puslapiai, kuriuos lankote, laikas, praleistas tuose puslapiuose, informacija, kurios ieškote mūsų Svetainėje, prieigos laikai ir datos ir kiti statistiniai duomenys.


Asmens duomenų rinkimas

Ekosoma.eu galite aplankyti neatskleidžiant mums, kas esate, ar neskelbdami jokios asmeninės informacijos, pagal kurią galima būtų jus identifikuoti. Tačiau, norint naudotis kai kuriomis svetainės funkcijomis, mes paprašysime pateikti tam tikrą Asmeninę informaciją (pavyzdžiui, jūsų vardo, pavardės ir el. pašto adreso). Mes gauname ir saugome bet kokią informaciją, kurią sąmoningai mums pateikiate, kurdami paskyrą, perkant prekes ar užpildydami bet kokius internetinius laukus svetainėje. Ši informacija gali apimti jūsų el. pašto adresą, vardą, pavardę, telefono numerį, pristatymo ir/arba sąskaitos išrašymo adresą ar kitą Asmeninę informaciją. Jūs galite nuspręsti nesuteikti mums savo Asmeninės informacijos, tačiau tuomet kai kurios svetainės funkcijos jums gali neveikti.


Asmens duomenų tvarkymas

Galite pasiekti, papildyti, atnaujinti ir ištrinti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus. Informacija, kurią galite peržiūrėti, atnaujinti ir ištrinti, gali keistis keičiantis svetainei ar paslaugoms. Tačiau kai atnaujinate informaciją, mes galime išsaugoti nepataisytos informacijos kopiją savo įrašuose. Ištrynus tokią informaciją iš paskyros, dalis informacijos gali likti mūsų privačiuose įrašuose. Mes saugosime ir naudosime jūsų asmeninę informaciją tiek, kiek reikia, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus, išspręstume ginčus ir vykdytume susitarimus, nebent įstatymai reikalauja ar leidžia ilgesnio saugojimo laikotarpio. Mes galime naudoti bet kokius apibendrintus duomenis, gautus iš jūsų asmeninės informacijos arba į kurią įtraukta, kai ją atnaujinate arba ištrinate, bet ne tokiu būdu, kuris leistų jus identifikuoti. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, Asmens informacija bus ištrinta. Todėl, pasibaigus saugojimo terminui, teisė susipažinti su duomenimis, teisė juos ištrinti, teisė ištaisyti duomenis ir teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinama.


Informacijos naudojimas ir apdorojimas

Bet kokia informacija, surinkta iš jūsų, gali būti naudojama jūsų naršymo ekosoma.eu tinklapyje patirčiai suasmeninti; tobulinti mūsų svetainę; gerinti klientų aptarnavimą ir atsakyti į mūsų klientų užklausas ir elektroniškai apdoroti sandorius; siųsti naujienlaiškius; siųsti pranešimus el. paštu, pvz., slaptažodžio priminimus, atnaujinimus ir pan.; valdyti mūsų svetainę ir paslaugas. Automatiškai surinkta informacija naudojama tik galimiems piktnaudžiavimo atvejams nustatyti ir statistinei informacijai apie svetainės naudojimą gauti. Ši statistinė informacija nėra suasmeninta taip, kad būtų galima identifikuoti bet kurį konkretų sistemos vartotoją.
Mes galime tvarkyti su jumis susijusią asmeninę informaciją, jei tenkinama viena iš šių sąlygų: (i) davėte sutikimą vienam ar daugiau konkrečių tikslų. Atminkite, kad pagal kai kuriuos teisės aktus mums gali būti leista tvarkyti informaciją tol, kol neprieštaruosite tokiam tvarkymui (atsisakydami), nesiremdami sutikimu ar bet kuriuo kitu iš toliau nurodytų teisinių pagrindų. Tačiau tai netaikoma, kai Asmens informacijos tvarkymui taikomas Europos duomenų apsaugos įstatymas; (ii) informacijos teikimas yra būtinas norint įvykdyti susitarimą su jumis ir (arba) bet kokius ikisutartinius įsipareigojimus; (iii) apdorojimas būtinas, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų, kurie jums taikomi; (iv) tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama visuomenės labui arba įgyvendinant mums suteiktus oficialius įgaliojimus; (v) Tvarkyti būtina siekiant teisėtų interesų, kurių siekiame mes arba trečioji šalis, bet tik tuo atvėju, jei aktualios informacijos atskleidimas būtų neteisėtas įstatymų numatyta tvarka. Bet kokiu atveju mielai paaiškinsime konkretų teisinį pagrindą, kuris taikomas tvarkymui, ir ypač tai, ar Asmens informacijos teikimas yra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, ar reikalavimas, būtinas norint sudaryti sutartį.


Informacijos perdavimas ir saugojimas

Atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą, duomenų perdavimas gali apimti jūsų informacijos perdavimą ir saugojimą ne jūsų šalyje. Jūs turite teisę sužinoti apie informacijos perdavimo į šalį, nepriklausančią Europos Sąjungai, teisinį pagrindą arba į bet kurią tarptautinę organizaciją, kuriai taikoma tarptautinė viešoji teisė arba kurią įsteigė dvi ar daugiau šalių, pavyzdžiui, JT, ir apie saugumo priemones, kurių imamės, kad apsaugotume jūsų informaciją. Jei toks informacijos perdavimas įvyksta, daugiau sužinoti galite peržiūrėję atitinkamus šio dokumento skyrius arba susisiekti su mumis kontaktų skiltyje nurodytais kontaktais.


Vartotojų teisės

Galite pasinaudoti tam tikromis teisėmis, susijusiomis su mūsų tvarkoma informacija. Visų pirma, jūs turite teisę atlikti šiuos veiksmus: (i) turite teisę atšaukti sutikimą, jei anksčiau davėte sutikimą tvarkyti jūsų informaciją; (ii) jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų informacija būtų tvarkoma, jei tvarkymas atliekamas remiantis kitu teisiniu pagrindu nei sutikimas; (iii) turite teisę sužinoti, ar mes tvarkome informaciją, gauti informaciją apie tam tikrus tvarkymo aspektus ir gauti apdorojamos informacijos kopiją; (iv) turite teisę patikrinti savo informacijos tikslumą ir prašyti ją atnaujinti arba pataisyti; (v) tam tikromis aplinkybėmis turite teisę apriboti savo informacijos tvarkymą; tokiu atveju mes netvarkysime jūsų informacijos jokiu kitu tikslu, išskyrus jos saugojimo tikslais; (vi) tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti, kad ištrintume jūsų asmeninę informaciją; (vii) turite teisę gauti savo informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriniu būdu nuskaitomu formatu, jei tai techniškai įmanoma. Ši nuostata taikoma, jei jūsų informacija tvarkoma automatizuotomis priemonėmis ir tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, sutartimi, kurios dalis esate, arba ikisutartiniais įsipareigojimais.


Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Kai Asmens informacija tvarkoma siekiant visuomenės interesų, vykdant mums suteiktus oficialius įgaliojimus arba mūsų teisėtų interesų tikslais, galite nesutikti su tokiu tvarkymu, nurodydami su jūsų konkrečia situacija susijusį pagrindą, pateisinantį prieštaravimui. Tačiau turite žinoti, kad jei jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu nepateikdami jokio pagrindimo. Norėdami sužinoti, ar mes tvarkome asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, galite peržiūrėti atitinkamas šio dokumento dalis.


Kaip pasinaudoti šiomis teisėmis

Bet kokie prašymai pasinaudoti Vartotojo teisėmis gali būti nukreipti tinklapio Savininkui šiame dokumente nurodytais kontaktiniais duomenimis. Šie prašymai gali būti vykdomi nemokamai, o tinklapio savininkas juos išnagrinės kuo anksčiau.


Atsiskaitymas ir mokėjimai

Mes naudojame trečiųjų šalių mokėjimų sprendimus, kurie mums užtikrina saugų jūsų mokėjimo informacijos apdorojimą. Tokie trečiųjų šalių duomenų tvarkytojai jūsų asmeninę informaciją naudoja pagal jų atitinkamą privatumo politiką, kurioje gali būti ir kitų privatumo apsaugos priemonių. Siūlome peržiūrėti atitinkamą jų privatumo politiką.


Vaikų privatumas

Sąmoningai nerenkame jokios asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 13 metų vaikų. Jei esate jaunesnis nei 13 metų, nepateikite jokios asmeninės informacijos per mūsų svetainę ar paslaugą. Raginame tėvus ir teisėtus globėjus stebėti savo vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią politiką, nurodydami savo vaikams niekada neteikti Asmens informacijos per mūsų svetainę ar paslaugą be jų leidimo. Jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 13 metų per mūsų svetainę ar paslaugą mums pateikė Asmeninę informaciją, susisiekite su mumis. Taip pat turite būti bent 18 metų amžiaus, kad sutiktumėte, kad jūsų Užsakymas ir Asmeninė informacija būtų tvarkoma jūsų šalyje (kai kuriose šalyse galime leisti tai padaryti jūsų tėvams ar globėjams jūsų vardu).


Naujienlaiškiai

Siūlome elektroninius naujienlaiškius, kuriuos galite bet kada savanoriškai užsiprenumeruoti. Galite nuspręsti atsisakyti mūsų naujienlaiškių ar rinkodaros el. laiškų, vykdydami šiuose el. laiškuose pateiktas prenumeratos atsisakymo instrukcijas arba susisiekę su mumis. Tačiau ir toliau gausite esminius el. laiškus apie užsakymų vykdymo procesus.


Slapukai

Svetainėje naudojami „slapukai“, kad padėtų suasmeninti jūsų patirtį ekosoma.eu tinklapyje. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris įdeda į jūsų įrenginio atminties talpyklą. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti arba keknėjiškiems failams į jūsų kompiuterį pristatyti. Slapukai yra unikaliai priskirti jums ir juos gali nuskaityti tik slapuką jums išleidusio domeno žiniatinklio serveris. Mes galime naudoti slapukus norėdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais, kad galėtume efektyviai ir kokybiškai valdyti savo svetainę ir paslaugas. Jūs turite galimybę priimti arba atmesti slapukus. Daugelis žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau paprastai galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir atmesti slapukus, jei norite. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir kaip juos valdyti, apsilankykite internetcookies.org


Nesekti signalų („Do Not Track”)

Kai kuriose naršyklėse yra funkcija Nestebėti (angl. „DO NOT TRACK”), kuri praneša jūsų lankomoms svetainėms, kad nenorite, kad būtų stebima jūsų veikla internete. Stebėjimas nėra tas pats, kas naudoti ar rinkti informaciją, susijusią su svetaine. Šiais tikslais stebėjimas reiškia asmenį identifikuojančios informacijos rinkimą iš vartotojų, kurie naudojasi ar lankosi svetainėje ar internetinėje paslaugoje, kai jie laikui bėgant pereina į skirtingas svetaines. Mūsų svetainė neseka lankytojų už ekosoma.eu svetainės ribų ir/arba trečiųjų šalių svetainėse. Tačiau kai kurios trečiųjų šalių svetainės gali stebėti jūsų naršymo veiklą, kai pateikia jums turinį, todėl jos gali jums suasmeninti tai, ką jums pateikia.


Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ir kurių nekontroliuojame. Atminkite, kad nesame atsakingi už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką ar praktiką. Raginame jus išsiaiškinti, kai išeinate iš mūsų svetainės ir perskaityti kiekvienos svetainės, kuri gali rinkti asmeninę informaciją, privatumo politiką.


Informacijos saugumas

Saugome informaciją, kurią pateikiate kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje, saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mes laikomės pagrįstų administracinių, techninių ir fizinių apsaugos priemonių, siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir Asmeninės informacijos atskleidimo, kurią ji valdo ir saugo. Tačiau negalima garantuoti duomenų perdavimo internetu ar belaidžiu tinklu. Todėl, nors mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad (i) yra interneto saugumo ir privatumo apribojimų, kurių mes negalime kontroliuoti; (ii) negali būti garantuotas bet kokios informacijos ir duomenų, kuriais keičiatės tarp jūsų ir mūsų svetainės, saugumas, vientisumas ir privatumas; ir (iii) bet kokią tokią informaciją ir duomenis, nepaisant visų pastangų, gali peržiūrėti arba sugadinti trečioji šalis.


Duomenų pažeidimas

Jei sužinotume, kad dėl išorinės veiklos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, apie saugumo atakas ar sukčiavimą, būtų pažeistas Svetainės saugumas arba vartotojų asmeninė informacija būtų atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims, pasiliekame teisę imtis pagrįstai tinkamų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, tyrimais ir pranešimų teikimu, taip pat pranešimus teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų pažeidimo atveju dėsime pagrįstas pastangas, kad informuotume paveiktus asmenis, jei manysime, kad dėl pažeidimo vartotojui kyla pagrįsta žalos rizika arba jei įspėjimas yra kitoks teisės aktas. Jei tai įvyktų, atsiųsime jums el. pranešimą.


Teisinis atskleidimas

Atskleisime bet kokią informaciją, kurią renkame, naudojame ar gauname, jei to reikalauja įstatymai, pavyzdžiui, kad įvykdytume teismo šaukimą ar panašų teisinį procesą, ir kai sąžiningai manysime, kad atskleidimas yra būtinas siekiant apsaugoti mūsų teises ir/arba apsaugoti jūsų saugumą ar kitų saugumą, tirti sukčiavimą arba atsakyti į vyriausybės užklausas. Jei pereiname prie verslo, pvz., susijungiame ar įsigyjame kitą įmonę arba parduodame visą jos turtą arba jo dalį, jūsų vartotojo paskyra ir asmeninė informacija greičiausiai taip pat bus perduota.


Pakeitimai ir pataisos

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką savo nuožiūra ir informuosime jus apie bet kokius esminius pakeitimus apie tai, kaip elgiamės su asmenine informacija ir jos pasikeitimus. Jei bus atlikti pakeitimai, mes paskelbsime pranešimą pagrindiniame mūsų svetainės puslapyje. Taip pat savo nuožiūra galime pateikti jums pranešimą kitais būdais, pavyzdžiui, naudodami jūsų pateiktą kontaktinę informaciją. Bet kuri atnaujinta šios privatumo politikos versija įsigalios iš karto po pataisytos privatumo politikos paskelbimo, jei nenurodyta kitaip. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine ar Paslaugomis po peržiūrėtos Privatumo politikos (ar kito tuo metu nurodyto akto) įsigaliojimo reikš jūsų sutikimą su šiais pakeitimais. Tačiau be jūsų sutikimo nenaudosime jūsų Asmens duomenų kitaip, nei buvo nurodyta jūsų Asmens duomenų rinkimo metu.


Šios politikos priėmimas

Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šią Privatumo Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Naudodamiesi svetaine ar jos paslaugomis sutinkate laikytis šios politikos. Jei nesutinkate laikytis šios Privatumo Politikos sąlygų, jūs neturite teisės naudotis Tinklalapiu ir jo teikiamomis/tiekiamomis paslaugomis.


Susisiekti su mumis

Jei norite susisiekti su mumis norėdami sužinoti daugiau apie šią Privatumo Politiką arba norite susisiekti su mumis bet kokiu klausimu, susijusiu su asmeninėmis teisėmis ir jūsų asmenine informacija, galite tai padaryti naudodami kontaktinę formą arba atsiųsti el. laišką adresu info@ekosoma.lt
 

Šis dokumentas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2022 m. gruodžio 30 d.